Wyprawy zamkowe SQ8GBG

Moje wyjazdy w teren by pracować z miejsc zaliczanych do dyplomów „Zamki Polski”:

 

2006 r.

 

Stary Żmigród KJS06 – KN09SO

 

        2006 sierpień 27 – Byłem na górce w Starym Żmigrodzie. Miejsce to wybrałem do pracy w Konkursie o Replikę Lampy Ignacego Łukasiewicza. Równocześnie miejsce to figuruje w wykazie  miejsc zaliczanych do dyplomu Zamki Polskie pod pozycją KJS06 Stary Żmigród, dzięki czemu kilka stacji uzyskało dodatkowe QSO do w/w dyplomu.

 

Pobyt tam był możliwy dzięki prezesowi klubu SP8KJX z Jasła – Leszka SP8AYS który pożyczył mi radio zasilane 12 V – IC-701. Używałem anteny typu dipol na 80 m zawieszony jednym końcem na bardzo wysokiej topoli.

 

——————————–

 

Mrukowa – Zamczysko KJS04 – KN09QV

 

01 październik 2006 – Pierwszego dnia października mielimy okazję pracować z miejsca zaliczanego do dyplomu „Zamki Polskie”. Na górę wydrapaliśmy się w piątkę: Barbara z Michałem, Bogdan, Krzysiek i ja.
Poniżej kilka fotek.

Michał, Bogdan, Barbara – jeszcze na dole.

Pierwsze podejście – akumulator trochę ciąży 🙂

Chwila wytchnienia. Można by tu zatrzymać się na dłużej słuchając szumu lasu, ale ciągnie do łączności więc dalej w drogę !

Widok na Mrukową – jeszcze nie ze szczytu.

„Rozłożony” obóz i pierwsze próby – Jurek z Bogdanem

Widok w dół – trudno pokazać na zdjęciu stromiznę

W trakcie QSO – Krzysztof i Jurek

 

Niestety ze względu na kłopoty sprzętowe nie mieliśmy okazji porozmawiać tak dużo jak planowaliśmy. Mimo to kilkadziesiąt QSO zrobiliśmy spod mojego prywatnego znaku i klubu SP8KJX.

 

Dziękuję całej ekipie za wspaniały,wspólnie spędzony czas i życzę więcej takich wypraw.

————————————–

25 październik 2006 – Dukla – KKN01 – KN09UN

Praca z tego miejsca była całkiem przypadkowa. Przebywając w Dukli miałem ok. 1 godziny wolnego czasu. Postanowiłem szybko rozwinąć antenę (niestety bardzo nisko – ok 2m nad ziemią) w przyległym do dawnego pałacu parku. Podpiąłem FT-817 i mimo niezbyt sprzyjających warunków eterowych przeprowadziłem kilka QSO.

2007 r.

 

05 maja 2007 – Lisów – KJS03 – KN09PS

 

Tego dnia wybraliśmy się z Marianem SP8TJQ na górkę w miejscowości Lisów. Jest to miejsce gdzie nie ma już nic do oglądnięcia z dawnych czasów (chyba że coś przeoczyliśmy 🙂 .
Na miejscu przeprowadziłem kilka QSO pod własnym znakiem i podobnie pod znakiem klubowym SP8KJX. Marian pobił mnie mocno przeszło czterdziestoma łącznościami. Jest to miejsce gdzie można dotrzeć samochodem.

 

————————————–

 

Rogi – oznaczenie KKS05

 

2007-05-19 Startowałem w zawodach zamkowych pod prywatnym znakiem SQ8GBG, a po zawodach jeszcze chwilę zaliczałem QSO pracując spod znaku klubowego SP8KJX. Były super warunki szkoda że od czasu do czasu przeszkadzały mi osoby postronne :-), mimo to całkiem nieźle mi poszło. Wszystkie łączności potwierdziłem kartą częściowo sponsorowaną przez wójta gminy Miejsce Piastowe Marka Klarę.

Rekonstrukcja dworku w Rogach.

 

Marian SP8TJQ aktywował podczas zawodów zamkowych miejscowość Krajowice z górą Golesz.

Rysunek ruin zamku Golesz – M.B. Stęczyński 1847 r.

 

 

 

—————————–

 

Osiek Jasielski – oznaczenie KJS05 KN09RP (49,38’03 N, 021,29’22 E)

 

2007-06-02 Kilkadziesiąt QSO, ciekawe miejsce w centrum miejscowości. Jedyne co pozostało po istniejącym tu niegdyś zamku to stara piwnica zachowana jeszcze całkiem nieźle.

 

—————————–

 

Samoklęski – oznaczenie KJS07 KN09RO (49,36’43 N, 021,28’19 E)

 

2007-06-30 Krótka praca na falach eteru z miejscowości Samoklęski gdzie mamy do czynienia z miejscem gdzie kiedyś był dwór po którym pozostała piwnica. Niestety ale zostaliśmy z Marianem SP8TJQ przegonieni przez mocną burzę z piorunami. Jeszcze tu zaglądniemy !!!

 

 

 

—————————–

 

Rogi – oznaczenie KKS05

 

2007-07-29 to dzień w którym w miejscowości Rogi odbywała się impreza plenerowa pod nazwą „V Spotkanie Pieśni Kochanówka 2007”. Z tej też okazji była tam zainstalowana stacja krótkofalarska. Pracowały osoby z klubu krótkofalarskiego SP8KJX z Jasła – Marian SP8TJQ, Jurek SQ8GBG i Bronisław SQ8GBD, Krzysztof SQ8GBE, Paweł SQ8UW z rodzinnego klubu w Miejscu Piastowym „by family Wiech”. Warunki eterowe nie były zbyt łaskawe – taki to urok krótkofalarstwa 😉 Na spotkaniu odwiedzili nas koledzy SQ8GBI Tadeusz i SQ8DFJ Stanisław

 

 

 

2008 r.

 

Dukla – oznaczenie zamkowe KKS04 – PGA KS02

 

2008-03-14 i 15. Pierwszy dzień to zinstalowanie anteny, by 15-go już bez kłopotów rozpocząć nadawanie. Dzięki pomocy kolegi Waldemara SP8OBQ oraz dyrektora Muzeum Historycznego w Dukli pana Waldemara Półchłopka mieliśmy okazję zainstalować naszą stację w pałacu dukielskim. Podczas prób antenowych kilka stacji miało okazję z nami porozmawiać, zaś w drugim dniu przebywaliśmy w muzeum gdzie była zainstalowana nasza stacja. Pracowaliśmy tyle ile się dało, jednak trafiliśmy na międzynarodowe zawody które prawie całkowicie blokowały pasmo 80m i nie tylko. Poniżej zamieszczam krótki opis miejsca gdzie stacjonowaliśmy:

 

Historia pałacu w Dukli

 

Zabytkowy zespół pałacowo-parkowy z II połowy XVIII wieku, w którym mieści się Muzeum Historyczne, jest najokazalszym obiektem w pejzażu architektonicznym Dukli i ściśle łączy się z historią miasta. W ciągu wieków budowla ta przechodziła trzy fazy gruntownej przebudowy, zmieniając kształt, styl i wielkość. Około połowy XVI wieku powstał tu zamek renesansowy, prawdopodobnie za sprawą ówczesnego dziedzica Dukli, Jana Jordana, herbu Trąby. W następnym stuleciu zamek popadł w ruinę. Dopiero w latach 1636 – 1638 staraniem nowego właściciela, Franciszka Bernarda Mniszcha, starosty sanockiego, kasztelana sądeckiego (brata carycy Maryny) został odbudowany w obrębie nowożytnej fortyfikacji bastionowej, założonej na planie czworoboku, w typie włoskiego „palazzo in fortezza”. Pracami wykończeniowymi zajął się, między 1696 a 1709 r., jego wnuk Józef Wandalin Mniszech, znana osobistość w XVIII-wiecznej Polsce.

Kolejny okres przebudowy wiąże się z ostatnim sukcesorem z linii dukielskiej Mniszchów – Jerzym Augustem Wandalinem, marszałkiem nadwornym koronnym, kasztelanem krakowskim i jego żoną Marią Amalią (Amelią) z Brühlów (córką Henryka Brühla, ministra skarbu na dworze Augusta III). Mniszchowie poróżnieni z królem Stanisławem Augustem Poniatowskim przenieśli się w 1764 roku z licznym i świetnym dworem z Warszawy do Dukli. Wzorując się na modzie francuskiej podjęli prace budowlane, przekształcające warownię w założenie pałacowo-parkowe. Rozbudowano wtedy pałac w kierunku zachodnim, podwyższono o jedną kondygnację i nakryto dachem mansardowym. Główną fasadę zwrócono ku zachodowi, przez co zmieniono oś założenia z południowej na zachodnią. Równocześnie po bokach pałacu stanęły – częściowo na dawnych bastionach – dwie trapezoidalne oficyny. Przed elewacją frontową urządzono półkolisty dziedziniec, a po przeciwnej stronie założenia (wschodniej) ogród, wzorowany na symetrycznych zarysach ogrodów francuskich o układzie tarasowym z parterami wodnymi i kwiatowymi, charakterystycznymi ciągami alejowymi i układem osi widokowych. Nie zabrakło w nim wspaniale wkomponowanych rzeźb figuralnych, mostków na groblach i teatru. Park ten był jednym z piękniejszych w Polsce. Całość założenia otoczono ogrodzeniem murowanym z bramą wjazdową na osi pałacu. W ten sposób powstała późnobarokowa rezydencja magnacka w stylu francuskim, w typie „entre cour et jardin”, prawdopodobnie według projektu architekta drezdeńskiego Jana Fryderyka Knöbla, pod kierunkiem Leonarda Andrysa, nadwornego budowniczego Mniszchów.

W latach 1764 – 1778 pałac należał do ważnych ośrodków życia kulturalnego, towarzyskiego i politycznego w ówczesnej Polsce. Duszą środowiska była utalentowana muzycznie i artystycznie, spokrewniona z arystokracją austriacką Amalia Mniszchowa. Przez salony dukielskiego pałacu przewinęło się wiele historycznych postaci. Działał tu teatr i kapela dworska. Mniszchowie utrzymywali własną dragonię i straż szwajcarską. Wnętrza pałacu wypełniały wysokiej klasy meble, kolekcja malarstwa europejskiego, niezwykłe pamiątki historyczne oraz bogate zbiory biblioteczne. Pod względem świetności pałac w Dukli nie ustępował innym dworom ówczesnej Europy. Po śmierci Jerzego i Amalii Mniszchów (spoczęli w krypcie kościoła p.w. Marii Magdaleny w Dukli, którego byli fundatorami) ich córka Maria Józefa Szczęsna Potocka w 1779 r. sprzedała rodową rezydencję wojewodzie wołyńskiemu Józefowi Kantemu Ossolińskiemu.

Widok Muzeum Historycznego w Dukli

 

Miejsce z którego nadawaliśmy

Wejście do pałacu z widoczną anteną na 80m

Waldek SP8OBQ na dachu montuje jedną część anteny

 

2009 r.

 

Nowy Żmigród KJS08 2009-08-23

 

W dniu 23 sierpnia 2009 roku odbył się 25-ty Konkurs o Replikę Lampy Ignacego Łukasiewicza. Oprócz pracy w tym konkursie byłem w miejscu które zaliczane jest do dyplomu zamki polskie – oznaczenie KJS08 Nowy Żmigród – SPPA (K) JS, PGA JS07. Jako iż podczas konkursu trudno było informować o pracy zamkowej, wszystkim stacjom potwierdziłem to QSO. Myślę że wystartuje z tego miejsca kolejny raz informując „zbieraczy zamków” o tym fakcie.

 

 

 

2010 r.

 

 

 

Kryg – oznaczenie zamkowe MGO08, PGA GO05, KN09PP

 

W dniu 15 maja 2010 r byłem w miejscowości Kryg która podlega pod gminę Lipinki GO05. Pracowałem tam w zawodach „zamkowych” pod prywatnym znakiem SQ8GBG, a po ich zakończeniu pracowałem w zawodach PGA test jako stacja klubowa SP8KJX.

 

Podczas pracy korzystałem  z FT897 ok 50W mocy. Antena to zawieszony nie za wysoko na drzewach dipol na 80m, który tym razem nie za dobrze się stroił – 2,0 SWR. Zasilanie to akumulator żelowy „dwudziestodwójka”, a komputer pracował z zasilania samochodowego.

 

Niestety pogoda był  zmienna i w ostateczności pozostałem przy takim ustawieniu, bo nie chciałem mokry pracować w zawodach.

 

——————————————

Czudec – oznaczenie zamkowe