Elecraft KX3 i xUbuntu 16.04 64bit

Witajcie. Powalczyłem by xUbuntu 64 bit połączyć z radiem Elecraft KX3 (program „Elecraft KX3 Utility”). Poniżej moje zmagania oparte o przeszukiwanie netu (generalnie tylko na angielskojęzycznych stronach).

Mam komputer i Ubuntu 16.05 w wersji 64 bitowej. Program do zarządzania Elecraft KX3  jest 32 bitowy i to stanowiło kłopot – a dokładnie dociągnięcie dość starych bibliotek 32 bit.

Teoretycznie powinno się zrobić np. takie coś: 
mkdir kx3
cd kx3
wget http://www.elecraft.com/software/KX3/KX3UtilityLINUX_1_16_6_25.tgz
tar -zxvf KX3UtilityLINUX_1_14_4_11.tgz
cd kx3util_1_16_6_25

I teraz powinno zadziałać:

./kx3util  ...

No ale nie zadziałało więc idziemy dalej… doinstalowując:

sudo dpkg –add-architecture i386 

sudo apt-get install libc6:i386 libncurses5:i386 libstdc++6:i386 libgtk2.0-:i386

U mnie wywaliło że brakuje co nieco… jak poniżej

ldd kx3util\ Libs/RBGUIFramework.so

sq8gbg@SQ:~/Programy/kx3util_1_16_6_25$ ldd kx3util\ Libs/RBGUIFramework.so
linux-gate.so.1 => (0xf7f8e000)
libgtk-x11-2.0.so.0 => not found
libgdk-x11-2.0.so.0 => not found
libatk-1.0.so.0 => not found
libgdk_pixbuf-2.0.so.0 => not found
libpangocairo-1.0.so.0 => not found
libfontconfig.so.1 => /usr/lib/i386-linux-gnu/libfontconfig.so.1 (0xf7c79000)
libXext.so.6 => /usr/lib/i386-linux-gnu/libXext.so.6 (0xf7c64000)
libXrender.so.1 => /usr/lib/i386-linux-gnu/libXrender.so.1 (0xf7c58000)
libXinerama.so.1 => /usr/lib/i386-linux-gnu/libXinerama.so.1 (0xf7c54000)
libXi.so.6 => /usr/lib/i386-linux-gnu/libXi.so.6 (0xf7c40000)
libXrandr.so.2 => /usr/lib/i386-linux-gnu/libXrandr.so.2 (0xf7c33000)
libXcursor.so.1 => /usr/lib/i386-linux-gnu/libXcursor.so.1 (0xf7c27000)
libXfixes.so.3 => /usr/lib/i386-linux-gnu/libXfixes.so.3 (0xf7c20000)
libpango-1.0.so.0 => not found
libcairo.so.2 => not found
libX11.so.6 => /usr/lib/i386-linux-gnu/libX11.so.6 (0xf7ad4000)
libgobject-2.0.so.0 => not found
libgmodule-2.0.so.0 => not found
libdl.so.2 => /lib/i386-linux-gnu/libdl.so.2 (0xf7acf000)
libglib-2.0.so.0 => not found
libgthread-2.0.so.0 => not found
libpthread.so.0 => /lib/i386-linux-gnu/libpthread.so.0 (0xf7ab1000)
libstdc++.so.6 => /usr/lib/i386-linux-gnu/libstdc++.so.6 (0xf792b000)
libm.so.6 => /lib/i386-linux-gnu/libm.so.6 (0xf78d6000)
libgcc_s.so.1 => /lib/i386-linux-gnu/libgcc_s.so.1 (0xf78b7000)
libc.so.6 => /lib/i386-linux-gnu/libc.so.6 (0xf7701000)
libfreetype.so.6 => /usr/lib/i386-linux-gnu/libfreetype.so.6 (0xf7651000)
libexpat.so.1 => /lib/i386-linux-gnu/libexpat.so.1 (0xf7627000)
libxcb.so.1 => /usr/lib/i386-linux-gnu/libxcb.so.1 (0xf7601000)
/lib/ld-linux.so.2 (0xf7f90000)
libz.so.1 => /lib/i386-linux-gnu/libz.so.1 (0xf75e5000)
libpng12.so.0 => /lib/i386-linux-gnu/libpng12.so.0 (0xf75ba000)
libXau.so.6 => /usr/lib/i386-linux-gnu/libXau.so.6 (0xf75b6000)
libXdmcp.so.6 => /usr/lib/i386-linux-gnu/libXdmcp.so.6 (0xf75af000)

Doinstalowałem:

sudo apt-get install lib32stdc++6

Ale to nic nie dało. Doinstalowałem wtedy:

sudo apt-get install libgtk2.0-0:i386 

A teraz startujemy: 

./kx3util
Licencja programu

Połączono z KX3
KX3 Utility – linux xUbuntu 16.04