QSL info

   

 

QSL info for paper QSL cards- EN

 

QSL Card via bureau PZK (Polish Radio Union), and LoTW (prefered), eQSL is OK.

When You send your QSL card directly to me you should always include an addressed evenlope, please
I would be very grateful if you could put a coin from your country into the envelope as well. That would be a great souvenir! The coin doesn’t have to be currently used- it can be from the past.

 

QSL info – ES 

Las tarjetas, por favor, envíenlas por la oficina PZK (Polish Radio Union).

Si me envías la tarjeta directamente a mí, por favor, añadid un sobre con la dirección de envío ya escrita.

Le agradecería, si añades también una moneda de tu país. Una moneda va a ser un recuerdo muy agradable. No tiene que ser una moneda actual, puede ser una antigua que ya salió de uso.

 

Saludos y muchas gracias!!

Informacje dotyczące wymiany papierowych kart QSL  

  1. Z domowego QTH zazwyczaj wysyłam karty jako pierwszy do stacji polskich obsługiwanych przez PZK jeśli ustaliliśmy wymianę (moje biuro nr 05), a do stacji zagranicznych po potwierdzeniu przez np. www.qrz.com, że są obsługiwane przez ich lokalne biuro QSL.
  2. Z wyjazdów w terenowe QTH – stacjom polskim odpowiadam na karty tą drogą, jaką do mnie przyszły – najczęściej przez biuro. Stacjom zagranicznym wysyłam karty jako pierwszy (wg w/w informacji).
  3. W przypadku wymiany kart pocztą odpowiadam na karty, które przyszły do mnie z zaadresowaną kopertą zwrotną i znaczkiem na list (stacje z polski).  Jeśli wysyła ktoś do mnie kartę z zagranicy to miłą pamiątką będzie dołączenie jakiejś monety z danego kraju czy to używaną obecnie czy też kiedyś.

 

Moje stałe QTH ma lokator KN09SO (poprzednie QTH Toki miało ten sam lokator).

Dodatkowe informacje można uzyskać pod adresem:
sq8gbg /at/ gmail . com
lub telefonicznie: + 48 603 251 380

*****************

Moje karty QSL: