Wykopalisko archeologiczne w centrum miejscowości Nowy Żmigród

Stanowisko archeologiczne w centrum Nowego Żmigrodu

Tuż po rozpoczęciu prac mających zmienić image centrum Nowego Żmigrodu, rozpoczęto równolegle prace wykopaliskowe. Od razu zaczęły pojawiać się elementy mówiące o naszej przeszłości. Obecnie już wiemy że prawie centralnie pod istniejącą niegdyś fontanną odnaleziono piwnice ratusza i wiele elementów ceramiki, starych monet itp.

Kilka zdjęć z wykopaliska archeologicznego